– Điện Thoại: 043.7569673

– Hotline: 0988 686 256

– Fax: 043.7569674

– Địa chỉ văn phòng: P906, A5, Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội

– Email: wt.coltd@wtco.com.vn

-Facebook: WT Leather

– Instagram: wt_leather