Ví nữ da bò 0796

995.000 497.500

  • Ngoài: da bò non
  • Trong: lót da lợn
  • Công dụng: đựng card, giấy tờ xe, tiền,…
  • Kích thước: 9.5 x 18 cm
Đặt hàng qua điện thoại 0988686256